Job Seekers
Aimer
Type of company activity: Transportation shipping
Company vacancies: 1
Country: Latvia
Address: Rīga, Raņķa dambis 31, LV-1048
Primary contact: Mārtiņš Bērziņš

Manager of logistics

Requirments for applicant

Forwarding type:
truck-forwarding auto

Working region:

All Europe

Working conditions

Country: Latvia, Riga
Form of employment: Full time
Work table: Mon-Fri

Wage: from 800 until 5000 EUR 

before tax
Additional rules:

SIA AIMER ir pārvadātājs, kas nodrošina loģistikas servisu pa sauszemi ar autotransportu. Esam uzticams sadarbības partneris, ar kuru viegli un ātri komunicēt. Uzņēmuma misija ir nodrošināt pilna spektra loģistikas pakalpojumus, ļaujot mūs klientiem pievērsties citiem ar biznesu saistītiem jautājumiem.

Mūsu komandā ir nozares profesionāļi ar vairāk kā 20 gadu darba pieredzi. SIA AIMER aicina pievienoties draudzīgajam kolektīvam pievienoties enerģisku un mērķtiecīgu kolēģi ekspeditoru – loģistikas speciālistu Eiropas kravu pārvadājumu organizēšanai pa sauszemi.


Pienākumi:

 • regulāra kontaktu uzturēšana ar esošajiem klientiem un jaunu klientu piesaiste
 • sadarbības veidošana un uzturēšana ar pārvadātājiem
 • klientu vajadzību un problēmu risinājumu rašana
 • ikmēneša atskaišu sagatavošana, piedāvājumu sagatavošana un sūtīšana
 • debitoru saistību administrācija

Prasības:

 • Iepriekšēja pieredze sauszemes autotransporta kravu pārvadājumu organizēšanā vismaz 2 gadi;
 • Spēja patstāvīgi plānot savu darba laiku;
 • Stresa noturība, spēja rīkoties operatīvi un ātri, pieņemot lēmumus;
 • Labas latviešu, angļu valodas zināšanas, krievu valoda – vēlams sarunvalodas līmenis.
 • biroja tehnikas, datortehnikas un programmatūras zināšanas un lietošanas prasmes
 • vēlamas lietotaja prasmes resursu vadības sistēmā „OZOLS”

Mēs piedāvājam:

 • Stabilu pamatalgu un motivējošas prēmijas;
 • Izaugsmes iespējas atkarībā no sasniegumiem;
 • Sasniedzot noteiktu darba apjomu, nodrošinām asistentu;
 • Draudzīgu kolektīvu – regulāri rīkojam kopīgus atpūtas pasākumus kolektīva saliedēšanai;
 • Labi aprīkotu darba vidi/komfortablas biroja telpas.

Gaidīsim no Jums motivācijas vēstuli un CV. Pieteikumu, lūdzu, sūtīt sadaļā “Pieteikties”.


Biroja adrese: Raņķa dambis 31, Rīga, LV-1048

Darba laiks: Pirmdiena - Piektdiena: 08:30 - 17:00

_______________________________________________________________

SIA AIMER is a carrier that provides logistics services by road. We are a reliable partner who can be contacted easily and quickly. The company's mission is to provide a full range of logistics services, allowing our customers to focus on other business-related issues.

Our team consists of industry professionals with more than 20 years of experience. SIA AIMER is looking for an energetic and determined colleague a Baltic-Scandinavian logistics specialist, to join our friendly team and organize cargo transportation by land.


Duties:

• regular contacts with existing customers and attraction of new customers

• development and maintenance of cooperation with carriers

• Find solutions to customer needs and problems

• Preparation of monthly reports, preparation and sending of quotation marks

• Customer liability administration

Requirements:

• Previous experience in organizing road transport; at least 2 years;

• Ability to independently plan your working hours;

• Sustainability of stress, ability to act quickly when making decisions;

• Good knowledge of Latvian, English, Russian - at the level of conversation.

• Office design, hardware and software skills and user skills

• Skills in the resource management system "Ozols"

We offer:

• stable salaries and motivation bonuses;

• growth opportunities depending on achievements;

• When reaching a certain amount of work, we provide an assistant;

• friendly team: joint leisure events;

• Well-equipped work environment / comfortable office space.


We are waiting for a motivational letter and CV from you. Please send your application in the "Application" section.


Office address: Raņķa dambis 31, Riga, LV-1048

Opening hours: Monday to Friday: 08:30 to 17:00