Employers

Details are hidden

General information

Category:

Law

Position:

Jurist

Required conditions for the job

Country:

Poland, Warsaw

Salary:

from 4500 PLN

Job experience

No work experience

Education

Wyższa szkoła prawa i administracji w Rzeszowie, kierunek: Prawo, tematem pracy dyplomowej jest "Umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)

Mother tongue:

Russian

Other languages:

English - C1 (semi-advanced) Polish - C1 (semi-advanced) Ukrainian - C2 (advanced) French - B2 (intermediate advanced)

Additional information

Do obszaru moich zainteresowań nałeżą: prawo, historia, filozofja. Do pasji: muzyka instrumentalna i elektroniczna. W życiu zawodowym dązę do idealu. Niestety, nie mogę dołączyć do CV doświadczenie zawodowe oraz opinii od pracodawców, ze wzgłędu na brak możliwości oraz ze wzgłędu na problem, którego rozwiązać nie mogę.